• ظرفیت: ۵۰ کیلوگرم
  • دقت: ۱۰ گرم
  • ابعاد کفه:۳۵*۴۸

حافظه جهت ثبت قیمت کالا و مشخصات
امکان گزارش کل فروش