مدل ۳۰۳۱

 

ظرفیت:               ۳۰ کیلوگرم

دقت:                   ۵ گرم

ابعاد کفه:            ۴۴*۳۱

 

  • پارسنگ الکترونیک
  • دو طرفه
  • با برق باطری