• حافظه:۵۰۰۰ قلم کالا
 • ظرفیت:۳۰ کیلوگرم
 • دقت:۵ گرم
 • دارای دو مدل علمک دار و بدون علمک
 • امکان اتصال به صندوق
 • امکان ورود نام کالا توسط کامپیوتر / پوز / بارکد خوان
 • امکان تعریف وچاپ بارکد در رسید و یا لیبل
 • قابلیت فروش به ۵ مشتری
 • امکان تعریف لوگو در پرینت فاکتور
 • امکان تعریف رمز ورود کاربران امکان تعریف چند قیمت برای یک کالا
 • گزارش کل فروش
 • گزارش فروش هر کالا
 • گزارش هفتگی / ماهیانه / سالانه