مدل E700

 

ظرفیت: ۷۰۰ کیلوگرم

دقت: ۱۰۰ گرم

ابعاد کفه: ۸۰ *۸۰