مدل PX9800

 

ظرفیت:                  ۵۰۰/۱۰۰۰/۲۰۰۰/۳۰۰۰/۵۰۰۰کیلوگرم

دقت:                      ۱۰۰/۲۰۰/۵۰۰/۵۰۰/۱۰۰۰گرم

ابعاد کفه:               ۱۰۰×۱۰۰ /۱۵۰×۱۵۰ سانتیمتر

 

  • دارای قابلیت شمارش قطعه
  • دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر
  • دارای قابلیت نصب داخل و روی زمین
  • دارای باطری قابل شارژ داخلی