مدل SG1000

 

ظرفیت:               ۱ تن

دقت:                   ۲۰۰ گرم

ابعاد کفه:            ۱۵۰*۱۵۰ / ۱۲۰*۱۲۰ ۱۰۰*۱۰۰

 

تک لودسل/ چهار لودسل
چرخ دار / بد ون چرخ