مدل SG200

 

نمایشگر:              تک نمایشگر/ سه نمایشگر

ظرفیت:                ۲۰۰ کیلوگرم

دقت:                    ۲۰ گرم

ابعاد کفه:             ۵۰ *۵۰

جنس کفه:          گالوانیزه / استیل