مدل SG300/600

 

نمایشگر:             ساده / پرینتردار

ظرفیت:               ۳۰۰/۶۰۰ کیلوگرم

دقت:                   ۵۰/۱۰۰ گرم

ابعاد کفه:            ۷۵*۷۵ / ۶۵*۶۵

جنس کفه:          گالوانیزه / استیل