• ظرفیت:۷٫۵ تن
  • دقت:۲٫۵ کیلوگرم
  • ابعاد کفه:۴ * ۲٫۲ متر

تعداد لودسل: ۴ عدد
نوع صفحه: فلز
نوع فونداسیون: درجا
نوع اندیکتور: PU800 / PU850
نوع پرینتر: LQ300 EPSON