• ظرفیت:۶۰ /۵۰ / ۲۰ تن
  • ابعاد کفه:۱۶ *۳/ ۹ *۳ – ۱۲* ۳/ ۶ * ۳ متر

تعداد لودسل: ۸ / ۶ / ۴ عدد
میزان تحمل بار: ۱۲۰ تن روی ۶ محور / ۱۰۰ تن روی ۵ محور / ۴۰ تن روی ۲ محور
نوع صفحه: بتن فلز
نوع فونداسیون: درجا / پیش ساخته