در این سیستم های توزین مخزن به هر نوع سیستم توزین مخازن ، سیلوها ، تانک ها ، و یا سیستم های بچینگ اطلاق میشود . به بیان ساده تر هر نوع مخزن ، تانکر ، میکسر و... را که به عنوان مخزن میشناسیم و نیاز به وزن کردن در آنها ضروری است را توزین مخزن گویند.ملاحظات دقیق طراحی باعث رسیدن به یک سیسنم توزین دقیق با قابلیت تعمیر ونگهداری وعمل کردی خوب خواهد شد. مهمترین اصل در دسته بندی سیستمهای توزین شناخت نحوه به کار گیری سیستم میباشد که در انتخاب لودل مناسب تاثیر گذار است.از اصول مهم در ارتباط با توزین مخازن شرایط محیطی مخزن ، نوع مخزن ، وزن مخزن ، تعداد پایه ها ، ظرفیت مخزن و... میباشد که بر اساس مواد ذکر شده میتوان توزین دقیق و موثری داشت. این سیستم در صنایع بسیاری کاربرد دارد ویا خواهد داشت صنایعی ماننده غذایی، دامداری و دامپروری ، شیمایی، داروئی،و... صنایعی که به هر نحو با مخازن در ارتباط هستند. امروزه در اکثر شرکتها وصنایع به علت های مختلف که عمده ترین آن نداشتن اطلاعات کافی از این سیستم میباشد استفاده از این سیستم در عرف قرار نگرفته و به علت شناخت کافی از روند اجرای آن همچنان در تاریکی به سر می برد

دیدگاه ها بسته شده است.