مدل سیلوی سیمان

 

ظرفیتنامحدود

دقت۱% ~ % ۲

نوع سنسورمدل کرنش سنجی

نوع اندیکاتورMAGIC 02

چراغ هشدار ( انتخابی)جهت تعیین حداقل و حداکثر وزن

جنس سنسورفولاد آلیاژی

درجه حفاظتIP 66