مدل فیش پرینتر bixolon

 

قابل استفاده برای صندوق های فروشگاهی و سیستم های POS