• ظرفیت:۶۰ / ۵۰ / ۲۰ تن
  • دقت:۵ / ۵ / ۲٫۵ کیلوگرم
  • ابعاد کفه:۱۶*۳ / ۸*۳ / ۶*۳ متر

تعداد لودسل: ۸ / ۶ / ۴ عدد
نوع فونداسیون: درجا / پیش ساخته
نوع اندیکتور: PU800 / PU850
نوع پرینتر: LQ300 EPSON
نوع صفحه: فلز