مدل نمایشگر پرینتر دار

 

مناسب جهت کلیه باسکولت ها

ارائه پرینت متناسب با ماده ۷۱ قانون نظام صنفی

گزارش کل فروش روزانه

فروش تعدادی و وزنی

کالیبراسیون آسان

دارای ۳۶ حافظه

چاپ بارکد وزنی

سه نمایشگر