مدل چک ویر

 

این سیستم برای کنترل وزن مواد در حین حرکت به کار می رود . ترکیب دستگاه مذکور با انواع چاپگر ها و یا سیستم های جدا ساز کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارا می باشد.

ویژگی های دستگاه:

قابلیت تعریف تلرانس جهت تعیین قطعات خارج از محدوده وزنی

دارای سیستم فاصله انداز

دارای سیستم جداساز برای قطعات سبک تر و سنگین تر از حد مجاز

قابلیت خروجی RS485 – RS232 جهت ارسال دیتا به کامپپوتر

قابلیت چراغ آلارم جهت قطعات خارج از محدوده وزنی