• ظرفیت:۵۰ تن
  • دقت:۵ کیلوگرم
  • ابعاد کفه:۸*۳ متر

تعداد لودسل: ۴ عدد
نوع صفحه: فلز
نوع فونداسیون: درجا / پیش ساخته
نوع اندیکتور: PU800 / PU850
نوع پرینتر: LQ300 EPSON