مدل PU800

 

دقت خطی بالا بر اساس استاندارد

نمایشگر LCD با زمینه  آبی رنگ

گزارش گیری برحسب شماره ماشین ، کالا ؛ روزانه و …

پورت RS 232 جهت اتصال به پرینتر پ پورت Parallel جهت اتصال به پرینتر